המשרד-לפיתוח

החזון

הקמה של מאות עסקים זעירים בגליל, בנגב ובאזורי הפריפריה החברתית כמנוע צמיחה של הכלכלה המקומית באזורים אילו. הקמת העסקים הזעירים סוללת את הדרך להשגת מסוגלות תעסוקתית, לצמצום הפערים החברתיים ולעצמאות כלכלית בקרב המשפחות באזורים אילו.

כללי

פיתוחה של הפריפריה וצמצום הפערים החברתיים הם המפתח לקידומה של מדינת ישראל כולה.

קידום ופיתוח מאות עסקים זעירים באזורים בהם מקומות התעסוקה מצומצמים, יכול לחולל שינוי גדול ולאפשר הזדמנות שווה לתושבים, לחלץ משפחות רבות ממורכבות כלכלית ולייצר תנופה ופיתוח כלכלי אזורי.

התנופה הכלכלית תחזק את האוכלוסייה הקיימת בנגב בגליל ובאזורי הפריפריה החברתית ואף תמשוך אוכלוסייה חדשה לאזורים אילו.

הליווי הניתן ליזמים המתקבלים לתכנית

# קורס הכשרה עסקית

# ליווי עסקי

# בניית תכנית עסקית

# הלוואות בתנאים מועדפים

# הטבות משלימות לעסק

# מעגלים עסקיים