עמותת 'יוזמות עתיד' תומכת בהקמה ופיתוח עסקים זעירים של נשים וגברים המעוניינים לשנות את מצבם הכלכלי, להתפרנס בכבוד ולהשיג עצמאות כלכלית.

שירותי העמותה ניתנים בכל הארץ.

משרדי העמותה
כתובת: דרך בגין 65, תל אביב
כתובת למשלוח דואר: יוזמות עתיד – דרך בגין 65, תל אביב, מיקוד 6713818.

טלפון:
050-7814416

כתובת מייל:
info@yozmotatid.org.il

3609