יש למלא סיכום פגישה בסיום כל פגישה  (ניתן גם דרך הטלפון). יש למלא את הסיכום יחד עם היזמת בכדי לוודא שהמשימות והפעולות לביצוע שקבעתם ברורות למפגש הבא.

במילוי סיכום הפגישה יש להכניס את המייל שנתתם לעמותה. שם היזמת אמור להופיע אוטומטית ועל סיכום הפגישות להיות מתויק אוטומטית בתיק הליווי שלה.

אחת לחודש הקפידו למלא את הנתונים הכספיים והערכת התקדמות תהליך הליווי.

סיום תהליך ליווי – מכל סיבה שהיא. יש למלא טופס באותו קישור ולבחור “סיום תהליך ליווי”.