פיתוח מיקרו-עסקים בהובלה נשית לקידום תרבות של שלום

קשרים עסקיים לחברה משותפת