fbpx

תוכנית הבראה עסקית

תכנית ההבראה לבעלות עסקים - מענה חירום בעקבות חרבות ברזל

חלק מתוכנית ההבראה, מעניקה עמותת ״יוזמות עתיד״ מענקים של עד 3,000 ש״ח + מע״מ עבור פיתוח העסק.
המענקים ינתנו ע״י סלים קבועים שנבחרו ע״י העמותה ובאמצעות ספקים שנבחרו על ידה.
בשלב זה ניתן להציע סל לקידום ממומן או בניית אתר.

סל לקידום ממומן
הסל הינו עבור קמפיין ממומן שירוץ למשך כחודש ימים, הכולל: בניית קמפיין, ניהולו ותשלום עבור ספק המדיה.
הסל רלוונטי למי שיש ברשותה עמוד פייסבוק עסקי בלבד (חובה), ובעדיפות למי שכבר פעילה ברשתות חברתיות,
שכן פרסום ממומן למי שאינה פעילה ברשתות אינו אפקטיבי לזמן קצר.

סל להקמת אתר
הסל הינו עבור הקמת אתר לעסק (תדמית או חנות), כולל דומיין ואחסון לשנה הראשונה.

המענק כפוף להמלצת המנטור/ית המלווה, ולאישור העמותה.

לפני המלצתך על מתן המענק ליזמת נבקשך לבחון:
>> האם היזמת הייתה רצינית ומחויבת לתהליך הליווי
>> קידום ממומן אכן מתאים לעסק שלה
>> היא פעילה ברשתות החברתיות
>>אתר באמת ישרת אותה או את העסק שלה

לאחר המלצתך, נשלח ליזמת מייל לצורך הגשת בקשה.
לאחר קבלת הבקשה שלה, אנו נבחן את הבקשות ונעדכן את שניכם במייל האם המענק אושר, ועל אופן מימושו.

אנו שוקדות על סלי מענק נוספים. 

ככל ויש צורך חשוב אחר עבור היזמת, כזה שאנו כעמותה נוכל לבצע את התשלום ישירות לספק ולא ליזמת,
ניתן לציין זאת תחת האפשרות ״אחר״ על מנת שנבחן זאת. רק מקרים חריגים יאושרו.

בהצלחה ותודה על השקעתך

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן