fbpx

הערכות לקראת תום שנת המס


סוף שנת המס מתקרבת ובאה. מומלץ לעצור לרגע את מרוץ החיים בכדי שנוכל לשפר עמדות ולהשיג תוצאות עסקיות טובות יותר בשנת המס הבאה. רבים מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים לא  עורכים מעקב ואינם מודעים למצב הכספי בעסק ועל כן, אין הם מודעים לתוצאות פעילותם במהלך השנה. להלן מספר נקודות חשובות לצורך הערכות לתום שנת המס:

1. הכנסות כנגד הוצאות (דוח רווח והפסד) –

דוח רווח והפסד הוא דוח כספי המפרט את התוצאות הכספיות בפרק זמן נתון (שנה/רבעון). רבים מבעלי העסקים הקטנים רואים לראשונה את דוח הרווח וההפסד אחת לשנה, במועד החתימה אצל רואה החשבון.

על מנת שניתן יהיה להיערך נכון, לקראת תום שנת המס ולשנת המס הבאה, נדרש לבצע מעקב על ההכנסות וההוצאות, לפחות אחת לרבעון. על ידי מעקב ושליטה בפעולות העסקיות ניתן יהיה להעריך מהן התוצאות העסקיות הצפויות.

מבנה דוח רווח והפסד לדוגמה  ש”ח
הכנסות מפעילות עסקית (*) XX
הוצאות עסקיות (*)
חומרים (X)
ביטוח (X)
אחזקה (X)
פחת (X)
X (X)
X (X)
סה”כ הוצאות (XX)
סה”כ רווח/הפסד XX / (XX)

(*) עוסק פטור הסכום כולל מע”מ, עוסק מורשה הסכום לא כולל מע”מ.

2. שלמות מסמכים ורישומים

לוודא שלמות האסמכתאות של ההוצאות וההכנסות העסקיות במהלך שנת המס.

3. הרווח העסקי

במקרים מסוימים נעדיף להקדים הוצאה לסוף שנה, על מנת שההוצאה תירשם בשנת המס הנוכחית או לחילופין נדחה הכנסה לשנת המס הבאה. על ידי כך נקטין את הרווח ואת חבות המס באותה שנה.

4. אסמכתאות להגשת הדוח השנתי למס הכנסה

לצורך הכנת הדוח השנתי למס הכנסה יש לדאוג ולהכין את המסמכים המפורטים (רשימה חלקית)-

 • טופס 106 (משכורות וגמלאות) של בעל העסק ובן זוגו.
 • שכר דירה:
 • נתונים על הכנסות והמס ששולם בגינן.
 • חוזים.
 • אישורים מבנקים ו/או חברות השקעות על קבלת ריבית/דיבידנד על השקעות בניירות ערך לרבות ניירות ערך זרים.
 • אישורים מבנקים ו/או חברות השקעות על קבלת ריבית על פקדונות ותוכניות חסכון.
 • אישורים מבנקים ו/או חברות השקעות על רווחים ו/או הפסדים מעסקאות בניירות ערך.
 • מסמכים על הכנסות מחו”ל על כל סוגיהן והמס ששולם בחו”ל.
 • מסמכים על הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים והמס ששולם בגינם.
 • מסמכי רכישה ומכירה מטבע חוץ וחישוב הרווח מהפרשי השער.
 • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על תגמולי מילואים שהתקבלו, דמי אבטלה, דמי לידה, פגיעה בעבודה וכיו”ב.
 • הסכמי רכישה או מכירת נכסים קבועים (דירה, מכונית וכו’).
 • אישורי קופות גמל וקרנות פנסיה על הפקדות בשנת המס.
 • אישורי קרן השתלמות על הפקדות בשנת המס.
 • אישורי תשלומי פרמיה לביטוח חיים ואובדן כושר עבודה בשנת המס.
 • אישור שנתי מהמוסד לביטוח לאומי על תשלומים בשנת המס.
 • מסמכים על קבלת מתנות, ירושות וכיו”ב.
 • מסמכים על נסיעות לחו”ל (כרטיסי נסיעה והוצאות שהיה).
 • רכב – צילום רישיון רכב.
 • קבלות על תשלומים למס הכנסה ו/או הודעות על ביצוע החזרים ממס הכנסה.
 • אישורים על ניכויים במקור לרבות בגין הכנסות ריבית ודיבידנד מניירות ערך, פקדונות ותוכניות חסכון (יש לבדוק התאמה בין סכום ההכנסה ברוטו שבאישור לבין הסכומים שהתקבלו).
 • מסמכים על קבלת קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי (נכות, זקנה, שארים).
 • קבלות על תרומות.
 • ספרי הנהלת חשבונות כולל מסמכים על הוצאות ו/או השקעות ברכוש קבוע ופנקסי דיווח למוסדות (מע”מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי). ההוצאות ימוינו לפי סוגיהן (משרדיות, אחזקת רכב, שכירות וכד’ בהתאם לאופי העסק).
 • רשימת מלאי ליום 31 בדצמבר XX20 כולל עלויות.
 • עוסק פטור צריך להגיש בנוסף לדוח השנתי למס הכנסה, הצהרה על עוסק פטור למע”מ אותה יש להגיש עד ה – 31 בינואר בשנה העוקבת.

5. קצת על פנסיה חובה

ועדת העבודה והורווחה אישרה את חוק פנסיה חובה לעצמאיים. רכזתי עבורכם מספר שאלות ותשבות בנושא.

 • על מי חלה חובה להפריש לפנסיה?

עצמאיים מגיל 21 ומתחת לגיל 60.

 • מהם אחוזי ההפרשה?

4.45% עד מחצית מהשכר הממוצע במשק ו- 12.55% מעל ועד השכר הממוצע במשק (9,673 ₪ בינואר 2017).

* האם ניתן לקבל הטבות מס בגין ההפקדה החודשית?

כן מדובר בהפקדה לקופת גמל עצמאית ועל כן חלק מהכסף חוזר למפקיד (בתנאי שהוא משלם מס)

 • לא רוצה להפקיד

עצמאי החייב להפקיד בהתאם לחוק יחויב בקנסות.

 • מה דינם של עצמאיים שהם גם שכירים ?

אם שכרו של עצמאי שהוא גם שכיר מעל 10,000 (הכנסה משכר) אין עליו חובת הפרשה גם כעצמאי.

 • מה קורה כשעצמאי סוגר את העסק או מגיע לגיל פרישה?
  ניתן למשוך 1/3 מהסכום שנצבר (גם בגין צבירה בקופ”ג עצמאית מתקופה שקודמת לחוק או מספר שנות העבודה כפול הכנסתו החודשית עד תקרה של 12,200 ( תקרת הפטור על פיצויים.
  יש לציין שמשיכת כספים בדרך הזו נכנסת לנוסחת הקיזוז לפי תיקון 190 ותקטין את הפטור על הפנסיה (נחשב כהיוון לצורך הנוסחה).

לסיכום מדובר בחוק שיוכל לאפשר לעצמאיים לקבל פנסיה בהגיעם לגיל פרישה וכן לסייע להם בעת משבר בעסק.

מאמר זה הינו מידע תמציתי בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ מיסויי ו/או כל ייעוץ אחר. האמור אינו מחליף ייעוץ מקצועי ואישי המותאם לנתונים אישיים של כל עוסק.

אסף פרזמה, רואה חשבון

סלולרי: 052-8811304

דוא”ל: [email protected]

Facebook: אסף פרזמה רואה חשבון

להגשת מועמדות
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן